Anunt public privind decizia etapei de încadrare

S.C. ENERGIA VERDE STREJESTI S.A., titular al proiectului “EXTINDEREA SI MODERNIZAREA CAPACITATII DE DEPOZITARE SI PROCESARE A S.C. ENERGIA VERDE STREJESTI S.A.”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “EXTINDEREA SI MODERNIZAREA CAPACITATII DE DEPOZITARE SI PROCESARE A S.C. ENERGIA VERDE STREJESTI S.A.”, propus a fi amplasat în comuna Stejesti, str. Libertatii, nr. 2(DN64), jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.