ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR OLT

I. Filiala Olt aduce la cunostiinta modificarea procedurii de desfasurare a Adunarii Generale potrivit masurilor de precautie impuse de raspandirea coronavirus.În data de 26.03.2020,se va desfasura in intervalul orar 09:30 – 18:00. Locul declarat pentru desfasurarea Adunarii Generale este sediul filialei, accesul la lucrarile Adunarii Generale se va putea realiza exclusiv in sistem online, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
  2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
  3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;
  4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui Consiliului filialei;
  6. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliul filialei;
  7. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui și membrilor Comisiei de disciplină;
  8. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din OG nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, cu intervalul orar 10:00-18:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art.34 din OG nr.65/1994.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<