Consiliul de Administratie al SC ALUTA SA, cu sediul in Slatina, str. Draganesti, nr.33, judetul Olt, inmatriculata la ORC Olt sub numarul J28/18/1991, in conformitate cu prevederile legii nr.31/1990 modificata prin legea nr.441/2006 privind societatile comerciale si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Pentru data de 09.06.2020, ora 12.00, la sediul societatii din Slatina, str. Draganesti,nr.33, jud. Olt, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 08.06.2020, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pe trimestrul I 2020 in baza raportului de gestiune al administratorilor si descarcarea de gestiune.
  2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pe trimestrul I 2020 in baza raportului comisiei de cenzori.
  3. Discutarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe trimestrul I 2020.
  4. Discutarea si aprobarea distribuirii in avans a dividendului pentru trimestrul I 2020. In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea Adunarii Generale la data mentionata urmatoarea adunare se convoaca la data de 10.06.2020, ora 13.00 cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<