Anunţ Primăria Caracal

Anunț

In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, Primaria Municipiului Caracal aduce la cunoștință publică:

Proiect de hotărâre nr. 108/29.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)

„Hale cu destinatia service auto, str. Marasti nr.82 si nr.84 din  mun. Caracal, județul Olt”

Inițiator: Primarul Municipiului Caracal

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:

  • Pe pagina de internet a instituției, la adresa www.primariacaracal.ro – secțiunea Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice: http://www.primariacaracal.ro/proiecte-de-hotarari-supuse-dezbaterii-publice, respectiv  secțiunea Urbanism – Informații PUZ/PUD – etapa elaborării propunerii finale: http://www.primariacaracal.ro/ informatii-pug-puz-pud/96-informatii-puz-pud-in-faza-de-dezbatere-aprobare/etapa-aprobari;
  • La sediul Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Cabinet Secretar General al Municipiului Caracal si Compartiment Documentații de Urbanism, Publicitate Stradala;

Proiectul de hotărâre se poate obține in copie, pe baza de cerere depusa la Ghișeu Registratura.

Publicul este invitat sa transmită in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, mai sus menționat, in perioada 01.07.2020 – 13.07.2020.          

Transmiterea recomandărilor se poate face:

– Prin e-mail, la adresa office@primariacaracal.ro; issabela.neagu@primariacaracal.ro;

– Prin posta pe adresa Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Ghișeu Registratura;

– La sediul Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Ghișeu Registratura;

Materialele transmise vor purta mențiunea “Recomandare privind proiect de hotărâre”. Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit in scris recomandări, vor specifica data trimiterii si datele de contact ale expeditorului.

Potrivit art. 7, alin (9) din legea nr. 52/2003 republicata, Primăria Municipiului Caracal organizează întâlniri in care se dezbat public proiecte de act normativ, daca acest lucru este cerut in scris de către o asociație legal constituita sau de către o alta autoritate publica.

Minuta dezbaterii publice, recomandările scrise, versiunea îmbunătățita a proiectului de act normativ, rapoartele de avizare precum si versiunea finala adoptata a actului normativ se vor putea consulta in termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice:

– Pe pagina de internet a instituției la secțiunea Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal, la adresa: www.primariacaracal.ro/hotarari-ale-consiliului-local;

  • La sediul Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Cabinet Secretar al Municipiului Caracal si Compartiment Documentații de Urbanism, Publicitate Stradala;

Persoană cu atribuții privind accesul oricărei persoane la informații de interes public:

dna. Stoica Elena Carmen, Consilier superior – Compartiment comunicare relații publice,

Primăria Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, e-mail: office@primariacaracal.ro.

Persoană responsabilă pentru relația cu societatea civila: Ancuța Alina Ionița, Consilier Cabinetul Primarului in cadrul PMC, str. Piața Victoriei nr. 10, telefon 0249511384 – int. 120, e-mail: office@primariacaracal.ro.

Persoană responsabilă cu informarea si consultarea publicului : Neagu Issabela Giorgiana, inspector asistent in cadrul PMC, Compartiment Documentații de Urbanism, Publicitate Stradala, str. Piața victoriei nr. 10, telefon 0249511384 – interior 132, e-mail: issabela.neagu@primariacaracal.ro.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<