Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC VASILE C&I SRL, titular al proiectului „Demolare locuință, anexă, brutărie incendiată și extindere patiserie, construire brutărie, construire C.T., amplasare butelie GPL”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Demolare locuință, anexă, brutărie incendiată și extindere patiserie, construire brutărie, construire C.T., amplasare butelie GPL”, propus a fi amplasat în comuna Vădastra, strada Mihai Viteazul, nr. 4 – 6, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Olt din Slatina, strada Ion Moroșanu, numărul 3, județul Olt, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<