Primăria Slatina acordă tichete sociale pentru pensionari și persoane cu handicap, de Crăciun

Primăria municipiului Slatina a demarat la începutul acestei săptămâni al nouălea sezon de depunere cereri pentru acordarea de tichete sociale, care vor fi distribuite cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun 2020. Ca și în celelalte campanii, atât cele de Crăciun, cât și cele de Paște, municipalitatea acordă zece tichete valorice de câte 10 lei fiecare, iar cererile pentru intrarea în posesia acestora pot fi depuse la cele zece puncte deja cunoscute din Slatina până în data de 23 octombrie.

Reprezentanții Primăriei Slatina anunță că beneficiari ai acestei măsuri sunt persoanele cu handicap grav sau accentuat, dar și pensionarii, fără a se ține seama de vârstă și tipul de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.200 lei pe lună.

Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere tip, scrisă, distribuită gratuit, însoțită de fotocopii ale următoarelor documente: documente din care să rezulte apartenența la categoria de pensionar, respectiv cupon/decizie pensie din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii; act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia; act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă (pensionari); documente din care să rezulte apartenența la categoria de persoană cu dizabilități, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat; act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia; act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă (persoanele cu handicap grav sau accentuat).

„Tichetele sociale, în valoare de 100 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Reamintim că aceste tichete sociale se acordă de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paște. De menționat că tichetele sociale (100 lei/sărbătoare/beneficiar) vor fi primite de beneficiari direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române”, declară reprezentanții Primăriei Slatina.

Cele zece puncte de primire a cererilor de solicitare a tichetelor sociale pentru Crăciun sunt: două la Primărie – sediul central din strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Direcția Generală Economică din strada Toamnei, nr. 6; trei puncte la Direcția de Asistență Socială Slatina –  sediu central din strada Frații Buzești, nr. 6, Centrul Comunitar de Asistență Medico-Socială din strada Nicolae Bălcescu, nr. 22, Clubul Pensionarilor din strada Victoriei; un punct la Direcția Administrare Patrimoniu din strada Unirii, nr. 2B; un punct la Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt din strada Centura Basarabilor (Progresul); două puncte la Compania de Apă Olt – casieria sediu central dinstrada Artileriei, nr. 2, casieria Dispecerat din strada Textilistului; un punct la Loctrans – casieria din bulevardul A. I. Cuza.

„Cererea pentru acordarea tichetelor Sociale va fi disponibilă gratuit la cele zece puncte publice și poate fi transmisă totodată on-line cu condiția ca, odată cu solicitarea, să fie expediate şi documentele prevăzute mai sus, la adresa office@das-slatina.ro”, mai transmite municipalitatea.

Cătălin FIRCOIU

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<