Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC WILLDEN AGRO SRL, cu sediul în București, strada Eterului, nr. 19 – 27, sector 3, titular al proiectului „CONSTRUIRE ANSAMBLU SILOZURI CEREALE”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în comuna Stoenești, strada Principală, nr. 192 – 194, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 09:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Olt.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<