Restricții din week-end în comuna Icoana, unde incidența cazurilor COVID-19 este de peste 4 la mia de locuitori

O nouă ședință a  Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt a avut loc joi, iar în urma acesteia s-a adoptat hotărârea 29 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului 348/2021 pentru modificarea și completarea anexei 3 la HG 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul județului. Pentru că la Icoana a crescut incidența la peste 4 cazuri COVID-19 la o mie de persoane, în această comună din week-end sunt impuse noi restricții de care trebuie să țină cont locuitorii.

Potrivit unui comunicat remis de Prefectura Olt, în Icoana incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5 la 1.000 de locuitori, respectiv de 4,08. Astfel, în această localitate se aplică de vineri, 2 aprilie, pe lângă măsurile prevăzute de anexele 2 și 3 din HG 293 din anul 2021, modificată și completată prin HG 348/2021, și următoarele măsuri specifice incidenței cumulate la 14 zile:

1. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00 – 05:00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

2. Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 05:00 – 18:00.

3. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness. Prin excepție de la prevederile punctului 2, în intervalul orar 18:00 – 05:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Prin excepție de la prevederile punctului 2, unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la punctul I.1, litera a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la punctul I. 1, literele b) – d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Măsurile instituite în localitățile prevăzute pct. I nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5 la 1.000 de locuitori.

Conform datelor transmise de către Direcţia de Sănătate Publică Olt, incidenţa cumulată la 14 zile în judeţul Olt, este pe 1 aprilie de 1,82 la o mie de persoane, iar în 26 de localităţi nu a fost înregistrat, în ultimele 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<