Măsuri suplimentare impuse de autorități în peste zece localități din județ

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt a adoptat luni hotărârea 34 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul județului. Astfel, din cauza creșterii incidenței infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, autoritățile oltene au impus de marți, 13 aprilie, restricții mai stricte care trebuie respectate de cetățenii care locuiesc în peste zece localități.

Potrivit unui comunicat remis de Prefectura Olt, localitățile din judeţ unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5 la 1.000 de locuitori sunt Stoicăneşti – 5,03, Caracal – 4,09, Morunglav – 4,03 și Scorniceşti – 4,01. Pentru aceste localităţi se aplică, începând cu data de 13 aprilie, pe lângă măsurile prevăzute de anexele 2 și 3 din HG 432/2021, și următoarele măsuri specifice incidenței cumulate la 14 zile:

1. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00 – 05:00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

2. Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 05:00 – 18:00.

3. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

Prin excepție de la prevederile punctului 2, în intervalul orar 18:00 – 05:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. Prin excepție de la prevederile punctului 2, unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la punctul I. 1, litera a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la punctul I. 1, literele b) – d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Măsurile instituite în localitatea prevăzută pct. I nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5 la 1.000 de locuitori.

Totodată, sunt șase localități oltene unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3 la 1.000 de locuitori, respectiv Stoicăneşti – 5,03, Scorniceşti – 4,01, Deveselu – 3,86, Grădinari – 3,60, Grădinile – 3,43 şi Ipoteşti – 3,22.

Pentru aceste localităţi se aplică, începând de marți, pentru o perioadă de 14 zile, pe lângă măsurile prevăzute de anexele 2 și 3 din HG 432/2021, și următoarele măsuri specifice:

1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

2. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

3. Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;

4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă. Pentru operatorii economici prevăzuți la punctele 1 și 2 se permite şi prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

Autoritățile mai spun că sunt și localități din Olt unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 1,5 la 1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3 la 1.000 de locuitori, respectiv Băbiciu – 2,42, Vulturești – 2,29, Poboru – 1,64, Bucinişu – 1,59 şi Cungrea – 1,59.

Pentru cele cinci localităţi se aplică, începând cu aceeași dată de 13 aprilie, pentru o perioadă de 14 zile, pe lângă măsurile prevăzute de anexele 2 și 3 din HG 432/2021, și următoarele măsuri specifice:

1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06:00 – 22:00;

2. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06:00 – 22:00;

3. Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;

4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului. Pentru operatorii economici prevăzuți la punctele 1 și 2 se permite şi prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

Reprezentanții Prefecturii mai reamintesc că pentru restul localităților din județ, cu excepția celor menționate anterior, precum şi a localităţilor Grădinari, Cezieni, Bârza, Studina, Coteana, Potcoava, Icoana, Drăghiceni, Drăgăneşti Olt, Caracal, Corabia, Dobrosloveni, Corbu, Morunglav, Pleșoiu, Stoicănești, Fălcoiu, Grojdibodu, Tufeni, Drăghiceni, Dobrun, Icoana, Perieţi, Valea Mare, Voineasa, Vitomireşti, Slatina, Mihăeşti, Oporelu, Osica de Jos, Balş, Găneasa, Osica de Sus, Slătioara, Piatra Olt, Scorniceşti, Optaşi Măgura, Teslui, Icoana, Dobrun, Perieți, Valea Mare, Voineasa, Vitomireşti, Slatina, Mihăeşti, Oporelu, Osica de Jos, Slătioara, Piatra Olt, Scorniceşti, Optaşi Măgura şi Teslui, adoptate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, se aplică, pe lângă măsurile prevăzute de anexele 2 și 3 din HG 432/2021, și următoarele măsuri specifice:

1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06:00 – 22:00;

2. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06:00 – 22:00;

3. Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului;

4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului. Pentru operatorii economici prevăzuți la punctele 1 și 2 se permite şi prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

Conform datelor transmise de Direcţia de Sănătate Publică Olt, incidenţa cumulată la 14 zile în judeţul Olt, este luni de 1,93 la 1.000 locuitori, iar în 20 de localităţi nu a fost înregistrat nici un caz pozitiv COVID-19.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<