Primăria Slatina continuă să angajeze personal medical calificat pentru centrele de vaccinare împotriva Coronavirusului

Primăria municipiului Slatina organizează și vineri, 21 mai, cu începere de la ora 10:30, la sediul din strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, interviu pentru selecția personalului medical calificat care își va desfășura activitatea în centrele de vaccinare împotriva COVID-19.

Potrivit unui comunicat de presă remis de autoritățile locale, se caută medici care își exercită profesia în condițiile legii, iar în vederea participării la interviu persoanele interesate trebuie să depună la sediul Primăriei Slatina mai multe documente.

Este necesară o cerere pentru intrarea în relație contractuală cu Primăria municipiului Slatina pentru realizarea activității de vaccinare împotriva noului Coronavirus; copia actului de identitate în termen de valabilitate, precum și copii de pe certificate de căsătorie și de naștere, acolo unde este cazul; copie de pe diploma de licență; copie de pe certificatul de medic; copie de pe certificatul de membru al organizației profesionale; copia avizului anual pentru exercitarea profesiei de medic, cu viza pe anul în curs; copia asigurării de malpraxis valabilă.

„Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul. Înscrierea la interviu se va face la sediul instituției până joi, 20 mai, la ora 16:30”, se mai arată în comunicat.

Relații suplimentare se mai pot obține la sediul Compartimentului Resurse Umane, Funcții Publice, Pregătire Profesională din cadrul Primăriei Slatina și la telefoanele 0249.439.233, 0249.439.377.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<