32.2 C
Slatina
duminică,14 iulie,2024

Ultimele Articole

Liceenii care nu au promovat examenul maturității, înregistrați la AJOFM Olt până pe 3 august pentru a primi șomaj

- Advertisement -

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt anunță că data limită de înregistrare la agenție a absolvenților de liceu, promoția 2021, care nu au promovat examenul de Bacalaureat este 3 august, conform legislației în vigoare. Neînregistrarea până la această data atrage imposibilitatea acordării indemnizaţiei de şomaj.

„Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii 76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în evidenţele AJOFM Olt în raza cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională, precum și de facilități financiare”, se arată într-un comunicat remis de instituție.

Actele necesare pentru înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă la AJOFM Olt, sunt următoarele: actul de identitate; diplomă de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii; Curriculum Vitae; declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate; acord de utilizare a datelor cu caracter personal. Pentru a se înregistra tinerii din judeţul Olt se pot adresa la agențiile locale și punctele de lucru din subordinea AJOFM, respectiv Slatina, Caracal, Balș, Corabia și Drăgăneşti Olt.

Absolvenții de liceu care au promovat examenul maturității se pot înregistra în evidențele AJOFM Olt în termen de 60 de zile de la data de 1 a lunii următoare celei înscrise pe diplomă, dacă în cuprinsul acesteia nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire.

„Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor sunt înregistrați la AJOFM Olt și nu s-au încadrat în muncă, nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare (500 lei) pot solicita indemnizaţie de şomaj. Acest drept se acordă la cerere, pe o perioadă de șase luni, calculată de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 de lei”, se mai arată în comunicatul Agenției de Șomaj Olt.

- Advertisement -

Ultimele știri

Nu pierdeți