Perioada de recrutare a rezerviștilor voluntari, prelungită până spre jumătatea lunii august

Campania de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României pentru cele 775 de locuri disponibile de maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați, organizată de Ministerului Apărării Naționale, în speță și de Centrul Militar Județean Olt, urma să se încheie vineri, 30 iulie. Însă, potrivit unui comunicat remis de CMJ, recrutarea candidaților s-a prelungit până spre jumătatea lunii august, mai precis până în data de 13 august.

„La prezentarea la centrul militar zonal, judeţean sau de sector pe a cărui rază de responsabilitate îşi au domiciliul, cetățenii interesați vor fi informaţi cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare şi selecţie, structurile desemnate să execute selecția, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, precum și unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială, în situația în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii. De asemenea, candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către funcțiile pentru care aceştia îndeplinesc criteriile specificereferitoare la nivelul studiilor și corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu armele/serviciile și specialitățile militare”, se arată într-un comunicat al Centrului Militar Județean Olt.

Repezentanții centrului mai spun că la prezentare cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere și vor prezenta următoarele documente: actul de identitate, în original şi în copie; certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii; acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie; permisul de conducere valabil, eliberat de către autoritățile române, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice; livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

„Odată cu adoptarea Legii 115 din 2021 pentru modificarea și completarea Legii 270 din 2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României 468, Partea I, din 5 mai 2021, respectiv republicarea Legii 270 din 2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari în Monitorul Oficial al României 603, Partea I, din 17 iunie 2021, au intrat în vigoare o serie de măsuri care au ca scop creșterea atractivităţii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, dintre care cele mai semnificative sunt: creșterea cuantumului remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30% din solda de funcţie, la care se adăugă solda gradului deţinut; creșterea cuantumului indemnizației de instalare, prin adăugarea la solda de funcţie, a gradațiilor și a soldei de comandă, pe lângă solda de grad; eliminarea obligației privind restituirea cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situația nesemnării sau nefinalizării contractului; eliminarea limitărilor privind plecarea rezerviștilor voluntari în străinătate; crearea posibilității repartizării în funcție, fără a mai susține probele de selecție, a rezerviștilor proveniți din cadre militare în activitate și soldați/gradați profesioniști, în primul an de la trecerea în rezervă”, se mai precizează în comunicatul CMJ.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<