Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

PRIMĂRIA COMUNEI VITOMIREŞTI   titular al proiectului “Refacerea ecosistemelor de pajişti degradate şi a serviciilor furnizate de acestea, pe 22 trupuri de pajişti, organizate în 5 grupuri de pajişti , cu o suprafaţă totală de 101, 0485 ha, localizate pe teritoriul comunei Vitomireşti, judeţul Olt,,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul:

    ,, Refacerea ecosistemelor de pajişti degradate şi a serviciilor furnizate de acestea, pe 22 trupuri de pajişti, organizate în 5 grupuri de pajişti , cu o suprafaţă totală de 101, 0485 ha, localizate pe teritoriul comunei Vitomireşti, judeţul Olt”  , propus a fi amplasat în comuna Vitomireşti, jud. Olt .

   Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro 

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet  a  autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<