Cursuri după scenariul 1 în majoritatea instituțiilor școlare. Corbu, comuna în care nu se mai circulă noaptea în weekend și magazinele se închid la ora 18:00

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt a adoptat vineri hotărârea 65 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul județului, precum şi cu privire la aplicarea Ordinului comun 5.196/1.756 al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Dacă în privința unităților de învățământ oltene nu sunt mari modificări privind desfășurarea cursurilor începând de luni, autoritățile județene au mai impus noi restricții în șase localități, una dintre fiind comuna Corbu unde circulația persoanelor pe timpul nopții în weekend este interzisă, iar magazinele se închid după ora 18:00. 

Potrivit unui comunicat remis de Prefectura Olt, CJSU a actualizat în ședința de vineri scenariul de organizare şi desfăşurare a cursurilor pentru Grădiniţa cu Program Normal 2 Balş, unitate de învățământ care va desfăşura activitatea în scenariul 1, începând cu data de 20 septembrie, conform avizului prealabil al Inspectoratului Școlar Județean Olt și Direcției de Sănătate Publică Olt.

„Celelalte unităţi de învăţământ din judeţ vor funcţiona potrivit scenariilor de organizare şi desfăşurare la începerea cursurilor în unităţile de învățământ preuniversitare/conexe din județul Olt aprobate prin Hotărârea Comitetuluiu Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt 62 din 10 septembrie (toate unităţile de învăţământ vor funcţiona în scenariul 1 – aplicabil pentru incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, care presupune participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, cu excepţia Liceului «Ștefan Diaconescu» Potcoava – care va desfăşura activitatea educaţională în sistem online, care presupune participarea zilnică, în sistem online a elevilor – aplicabil în situații justificate de infrastructură și resursele existente, inclusiv atunci când incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 6/1.000 de locuitori)”, se mai arată în comunicat.

Măsuri impuse în șase comune

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt a hotărât vineri, pe baza datelor puse la dispoziţie de Direcţia de Sănătate Publică, ca urmare a încadrării localităţilor din judeţ Olt în limitele incidenței la 14 zile, și restricții noi în șase comune. Printre ele este și Corbu, unde magazinele se închid după ora 18:00, iar în weekend persoanele nu mai pot circula pe timpul nopții, începând cu ora 20:00 și până la ora 05:00.

Localitatea din judeţul Olt unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 la o mie  de persoane şi este mai mică sau egală cu 7,5 la mia de locuitori este Corbu, rata de infectare fiind aici de 4,10 la mia de locuitori.

Pentru această localitate se aplică, începând cu data de sâmbătă, 18 septembrie, pe lângă măsurile prevăzute de anexele 2 și 3 din HG 932/2021 și următoarele măsuri specifice ratei de incidență:

1. se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20:00 – 05:00, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

2. se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 05:00 – 18:00;

3. se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness.

Prin excepție de la prevederile punctului 2, unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la punctul I.1, litera a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la punctul I.1, literele b) – d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Măsurile instituite în Corbu nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5 la o mie de persoane.

Totodată, pe lângă această localitate, alte trei comune din judeţul Olt au incidența cumulată la 14 zile mai mare de 3 la 1.000 de locuitori, respectiv Ianca – 3,48, Cezieni – 3,11 şi Brebeni – 3,08.

Pentru aceste localităţi se aplică, începând tot de sâmbătă, pentru o perioadă de 14 zile, pe lângă măsurile prevăzute de anexele 2 și 3 din HG 932/2021, și următoarele măsuri specifice ratei de incidență:

1. se interzice organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte;

2. se interzice organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale;

3. se interzice organizarea de activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber;

4. este interzisă organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.);

5. este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor;

6. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

7. este interzisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

8. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană;

9. este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc.

Mai sunt și două localități oltene unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2 la o mie de persoane și mai mică sau egală cu 3, acestea fiind Valea Mare – 2,46 şi Piatra Olt – 2,04.

Pentru aceste comune se aplică, începând cu data de 18 septembrie, pentru o perioadă de 14 zile, pe lângă măsurile prevăzute de anexele 2 și 3 din HG 932/2021, și următoarele măsuri specifice ratei de incidenţă:

1. în spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între persoane.  Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

2. organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

3. se permit activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber cu participarea a cel mult 30 de persoane care nu locuiesc împreună;

4. se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în exterior sau de maximum 100 de persoane în interior cu respectarea normelor de protecţie sanitară. La stabilirea numărului de persoane în exterior şi/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani;

5. se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) cu un număr de participanţi de maximum 300 de persoane în interior şi cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

6. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) până la capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

7. se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior şi de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii, dacă incidenţa cumulată la 14 zile în judeţ/localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;

8. se permite organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică;â

9. se permite organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de   maximum 100 de persoane, cu respectarea următoarelor măsuri:

a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii;

b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se desfăşoară mitingul sau demonstraţia;

c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil;

d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei;

e) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;

10. activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05:00 – 02:00 dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

11. activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05:00 – 02:00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.         

Conform datelor transmise de către Direcţia de Sănătate Publică Olt, incidenţa cumulată la 14 zile în judeţul Olt, la data de vineri, 17 septembrie, este de 1,17 la mia locuitori, iar în 43 de localităţi nu a fost înregistrat nici un caz pozitiv COVID-19.

Incidența în toate cele 69 de localități cu cazuri COVID-19

1DEVESELU5.29
2FĂRCAŞELE4.47
3CORBU4.10
4OBÂRŞIA3.80
5MILCOV3.70
6IANCA3.48
7CEZIENI3.11
8BREBENI3.08
9PÂRŞCOVENI2.78
10SCHITU2.78
11BOBICEŞTI2.65
12RADOMIREŞTI2.53
13VALEA MARE2.46
14ORAŞ PIATRA-OLT2.04
15TUFENI1.94
16TRAIAN1.74
17MUNICIPIUL CARACAL1.72
18SÂRBII – MĂGURA1.67
19VĂDĂSTRIŢA1.65
20MUNICIPIUL SLATINA1.61
21GROJDIBODU1.58
22ORAŞ BALŞ1.42
23DOBRUN1.41
24CURTIŞOARA1.40
25ORAŞ SCORNICEŞTI1.36
26CILIENI1.34
27SCĂRIŞOARA1.31
28ŞTEFAN CEL MARE1.27
29BÂRZA1.17
30CRÂMPOIA1.17
31VERGULEASA1.15
32REDEA1.13
33PERIEŢI1.00
34VOINEASA0.96
35ORAŞ CORABIA0.95
36GÂRCOV0.90
37STOENEŞTI0.90
38ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT0.87
39DOBREŢU0.85
40BĂRĂŞTI0.82
41SLĂTIOARA0.78
42MIHĂEŞTI0.77
43STUDINA0.77
44COLONEŞTI0.67
45OSICA DE JOS0.65
46MOVILENI0.63
47VIŞINA NOUĂ0.62
48ICOANA0.60
49DĂNEASA0.58
50GĂNEASA0.58
51VITOMIREŞTI0.55
52FĂLCOIU0.54
53GĂVĂNEŞTI0.54
54VLĂDILA0.51
55TIA MARE0.50
56URZICA0.50
57ORLEA0.49
58COTEANA0.48
59GIUVĂRĂŞTI0.48
60IZBICENI0.46
61OSICA DE SUS0.44
62ŞERBĂNEŞTI0.38
63VIŞINA0.37
64PLEŞOIU0.36
65ORAŞ POTCOAVA0.35
66IZVOARELE0.29
67DOBROSLOVENI0.27
68MĂRUNŢEI0.27
69BRASTAVĂŢU0.25

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<