Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OLTWAM SRL din comuna Crâmpoia, judeţul Olt, titular al proiectului: CONSTRUIRE STAŢIE MIXTĂ, DISTRIBUȚIE CARBURANŢI (BENZINA, MOTORINA, ADBLUE, GPL)”, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” CONSTRUIRE STAŢIE MIXTĂ DISTRIBUȚIE CARBURANŢI (BENZINA, MOTORINA, ADBLUE, GPL)”, propus a fi amplasat în comuna Curtişoara, satul Dobrotinet, str. Damian Stănoiu, nr. 3 A, judeţul Olt,

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina,Str. Ion Moroşanu, Nr.3, Jud. Olt, în zilele de LUNI – VINERI, între orele 8 -14, precum şi la urmatoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro (pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului).

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<