Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

DĂBULEANU MARIUS CĂTĂLIN , titular al proiectului: ,, CONSTRUIRE HALĂ DEZMEMBRĂRI AUTO”,anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul: ,,  CONSTRUIRE HALĂ DEZMEMBRĂRI AUTO”, propus a fi amplasat în comuna Tia Mare, sat Doanca, str. Mihai Viteazul, nr. 26,  judeţul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet  a  autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<