AJFP Olt: Contribuabilii persoane fizice pot depune declarația unică până la data de 25 mai

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt informează contribuabilii că prin Ordinul 2.127 din 30 decembrie 2021 s-a aprobat modelul, continutul, modalitatea de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”. Aceasta se depune de persoanele fizice până pe data de 25 mai 2022.

„Declarația unică se depune de persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România, din: activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, piscicultură şi/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedă virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanţă)”, se arată în comunicatul remis de reprezentanții Finanțelor Olt.

Potrivit sursei citate, declarația unică se depune și de persoanele fizice rezidente care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România (de exemplu: venituri din activităţi independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare etc.).

„Acest formular se utilizează pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate pe anul 2021 şi pentru estimarea impozitului şi a contribuţiilor sociale datorate pe anul 2022”, mai arată AJFP Olt.

Totodată, declarația unică se completează și se depune până la data de 25 mai şi de persoanele fizice care: dispun asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil aferent anului 2021, precum şi/sau din impozitul datorat pe câştigul net anual impozabil aferent anului 2021, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, în conformitate cu reglementările art. 123^1 din Codul fiscal; în anul 2022 nu realizează venituri și optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Pentru informații privind completarea si depunerea declarației unice, contribuabilii pot accesa Broşura publicată de Agenția Națională de Administrare Fiscală referitoare la Declaraţia 212, care poate fi accesată la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Declaratia_unica_2022.pdf.

Finanțiștii olteni reamintesc că urmare modificărilor aduse Codului de Procedură Fiscală, începând cu 1 martie, contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să transmită organului fiscal cereri, înscrisuri sau orice alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/ANAF. În acest sens, recomandăm persoanelor fizice și juridice să întreprindă demersurile de înrolare în Spațiul Virtual Privat (în cazul în care nu s-au înrolat până acum). Informații suplimentare privind înregistrarea în Spațiul Privat Virtual se găsesc la următorul link: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/inreg_inrol_pf_pj_spv.

„Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni: înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual; completarea Declarației Unice;  depunerea Declarației Unice. De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență pentru depunerea Declarației Unice. Informații suplimentare se pot obține: prin Formularul Unic de Contact aferent link-ului:https://www.anaf.ro/asistpublic/; telefonic, apelând Call Center-ul ANAF la 031.403.91.60”, se mai precizează în comunicatul AJFP Olt.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<