CONVOCARE a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. AGROMEC BUCINIŞU S.A.

cu sediul in comuna Bucinișu, Județul OLT

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. AGROMEC BUCINIŞU S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a S.C. AGROMEC BUCINISU S.A. la data de 19 Septembrie 2022, ora 09.00, la sediul S.C. Agromec Bucinișu S.A. din comuna Bucinișu, Județul OLT, Strada Grădiniței Nr. 63, pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor cu următoarea ordine de zi:

  1. Alegerea Consiliului de Administrație al societății.
  2. Diverse
    În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se va ţine la data de 23 Septembrie 2022, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu acceaşi ordine de zi.
    Formularele de procura pentru participare la adunarea generală ordinară sunt disponibile la adresa sediului unitații. Procurile se vor depune în original la adresa sediului unitații, până la data de 02 Septembrie 2022.

Materialele de interes pentru acţionari se pot consulta la adresa sediului unitații începând cu data de 22 August 2022.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie

al S.C. AGROMEC BUCINIŞU S.A.

STĂNESCU CAMELIA LUDMILA

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<