MIPE: Executivul a aprobat calendarul viitoarelor apeluri de proiecte din POC şi POIM, în valoare de 1,7 miliarde euro

Executivul a adoptat un Memorandum pentru aprobarea calendarului viitoarelor apeluri de proiecte lansate prin Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020 şi Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, măsuri cu o alocare totală de 1,7 miliarde de euro, informează Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE).

„Guvernul României a aprobat, în şedinţa de Guvern de ieri (miercuri n.r), la propunerea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, memorandumul pentru Aprobarea calendarului activităţilor aflate în responsabilitatea autorităţilor de management pentru Programul Operaţional Competitivitate şi Programul Operaţional Infrastructură mare, precum şi a administratorului tehnic al sistemului informatic IMM Recover – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în vederea lansării apelurilor de proiecte. În contextul crizelor simultane cu care se confruntă România post-pandemică, respectiv liberalizarea preţului la energie, creşterea preţului carburanţilor şi criza generată de invazia Federaţiei Ruse asupra Ucrainei, microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) s-au confruntat cu probleme care au afectat capacitatea de producţie şi de prestare de servicii. În acest context, a fost afectată capacitatea de rezilienţă a acestora, motiv pentru care s-a impus dispunerea unor măsuri de urgenţă sub formă de sprijin pentru a reface capacitatea de producţie şi de prestări servicii, prin proiecte de granturi care pot fi asigurate din fonduri externe nerambursabile prin Programul operaţional Competitivitate”, se spune într-un comunicat al MIPE remis joi AGERPRES.

Pentru a combate creşterea preţului la utilităţile publice (energie, gaze naturale, combustibil), în medie cu peste 40%, pentru că atât întreprinderile mari, IMM-urile, cât şi autorităţile publice locale au înregistrat dificultăţi în finanţarea activităţii curente, dar şi în gestionarea preţului la produsele şi serviciile obţinute de acestea, se acordă sprijin financiar prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

În acest context, dat fiind faptul că depunerea, evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor, cât şi soluţionarea contestaţiilor în oricare dintre aceste etape se realizează prin intermediul platformei IMM Recover, a fost aprobat calendarul activităţilor aflate în responsabilitatea Autorităţilor de Management pentru POC şi POIM, precum şi a administratorului tehnic al sistemului informatic IMM Recover – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS).

Astfel, aprobarea acestui memorandum împuterniceşte MIPE şi STS să lanseze proiecte de grant prin sistemul informatic IMM Recover pentru a evita dezangajarea fondurilor europene care pot afecta economia României.

„Am promis mediului de afaceri predictibilitate şi competitivitate, iar prin astfel de măsuri ne asigurăm că ne ţinem de cuvânt. Cu o alocare istorică de 1,5 miliarde de euro şi cu un calendar pregătit din timp, se construiesc condiţiile pentru implementarea unor proiecte mature şi de calitate pentru România Viitorului, în timp ce accelerăm gradul de absorbţie”, a transmis ministrul Investiţiilor şi proiectelor Europene, Marcel Boloş.

O primă măsură implementată de MIPE prin acest memorandum este Măsura 4.1.1, reglementată prin OUG 82/2022. Aceasta este una dintre formele de sprijin pe care MIPE le-a lansat în această perioadă pentru a susţine mediul de afaceri în circumstanţele excepţionale create de manifestarea la nivel global a efectelor generate de pandemia de COVID-19, crizele de consum şi crizele produse de războiul din Ucraina.

Proiectele aferente Măsurii 4.1.1, care are o alocare de 400 de milioane de euro, vor finanţa investiţii destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă şi vor avea ca activităţi eligibile: modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie/servicii existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producţie/servicii pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare; dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică necesare activităţii de producţie şi servicii precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare capacităţilor de producţie/servicii existente.

Lansarea apelului de proiecte a avut loc pe 23 august 2022, evaluarea este programată pe 5 septembrie 2022, iar contractarea de proiecte pe 16 septembrie 2022.

La 15 mai 2022, a fost aprobată OUG 113/2022, care reglementează Măsura 4.1.1 BIS, prin care a IMM-urile din industria alimentară şi a construcţiilor vor putea contracta granturi de investiţii pentru retehnologizare în valoare de 300 milioane euro, din Programul Operaţional Competitivitate (POC). Această măsură reglementează cadrul pentru finanţarea IMM-urilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniile: industrie alimentară, panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare; construcţii, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii.

Calendarul pentru această măsură este următorul: lansarea apelului de proiecte este 28 septembrie 2022, evaluarea apelului de proiecte are loc pe 14 octombrie 2022, iar contractarea de proiecte – 21 octombrie 2022.

De asemenea, la 15 iulie, a fost adoptată o măsură care să răspundă situaţiei generate de creşterea preţului la materialele de construcţii şi la utilităţi publice şi urmăresc reducerea consumurilor energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie de către IMM-uri şi întreprinderi mari. Această măsură, adoptată prin OUG 112/2022, are ca obiectiv sprijinirea mediului de afaceri pentru a dobândi independenţă energetică prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor şi construcţiilor industriale/prestărilor de servicii, precum şi celor specifice proceselor tehnologice cât şi pentru producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu.

Astfel, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) se alocă un buget de 500 milioane euro pentru finanţarea investiţiilor în măsuri de eficienţă energetică pentru întreprinderi mari şi IMM-uri. Calendarul pentru această măsură este următorul: lansarea apelului de proiecte – 23 septembrie 2022, evaluarea apelului de proiecte – 4 octombrie 2022, contractarea de proiecte – 15 octombrie 2022.

Prin OUG 112/2022 se oferă şi autorităţilor locale acces la finanţare europeană pentru investiţii în producerea de energie din surse regenerabile. Mai exact, bugetul alocat acestui tip de investiţii este de 500 milioane euro prin Programul Operaţional Infrastructură Mare. Se vor acorda: granturi aferente măsurilor de producere a energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu de energie al autorităţilor publice locale au valoarea minimă de 500.000 euro şi valoarea maximă de 5.000.000 euro şi granturi aferente măsurilor de producere a energiei din surse regenerabile pentru comercializare se acordă pe beneficiar şi proiect, sub formă de ajutor de stat, şi au valoarea minimă de 5.000.000 euro şi valoarea maximă de 15.000.000 euro.

Lansarea apelului de proiecte este programată pe 4 octombrie 2022, evaluarea apelului de proiecte pe 12 octombrie 2022, iar contractarea pe 20 octombrie 2022.

sursa: Agerpres.ro

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<