MADR: Cadrul legal destinat Programelor de sprijin pentru zona montană a fost simplificat

Executivul a adoptat, în şedinţa de joi, o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană, fiind astfel simplificat destinat acestor programe.

Conform unui comunicat al Ministerului Agriculturi, în vederea simplificării şi a creşterii predictibilităţii procesului legislativ, trei ordonanţe de urgenţă au fost comasate într-un singur act normativ.

„Astfel, se modifică cadrul legal care aprobă Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, Programul de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane şi Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană”, se menţionează în comunicat.

Programele se vor derula până la finele anului 2022, iar plăţile aferente se pot realiza până la data de 29 decembrie 2023. Ajutoarele se acordă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar autoritatea responsabilă cu gestionarea schemelor este Agenţia Naţională a Zonei Montane.

În urma aprobării acestui act normativ, se vor pune pe circuitul de avizare Hotărârile de Guvern subsecvente ce vor aplica prevederile legilor care reglementează programele de sprijin pentru zona montană. În felul acesta vor putea fi finanţate cele trei Programe de investiţii pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei montane.

Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană vizează următoarele tipuri de investiţii: investiţii în realizarea de centre de colectare a laptelui respectiv pentru colectarea şi menţinerea în condiţii optime a cantităţilor de lapte colectate de la producători, capacitatea tancurilor de răcire a laptelui fiind de minimum 1500 litri, iar valoarea maximă eligibilă de 500.000 lei; investiţii în realizarea de centre de prelucrare a laptelui, respectiv pentru prelucrarea şi păstrarea/depozitarea în condiţii optime a produselor rezultate urmare a prelucrării laptelui, cu o valoare maximă eligibilă de 1,700 milioane lei; investiţii în realizarea de centre de colectare şi prelucrare a laptelui, respectiv investiţie integrată cuprinzând atât componenta de colectare, cât şi componenta de prelucrare a laptelui, cu o valoare maximă eligibilă de 1,9 milioane lei.

Programul de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane are în vedere investiţiile în realizarea de stâne montane în vederea prelucrării laptelui şi obţinerea produselor derivate din acesta într-un spaţiu amenajat corespunzător, adăposturi pentru animale şi pentru crescătorii de animale, cu o valoare totală maximă eligibilă a proiectului de 300.000 lei.

Programul de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane şi Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice prevăd următoarele tipuri de investiţii: investiţii în realizarea de centre de colectare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice de cultură în zona montană, respectiv pentru colectarea, sortarea, spălarea, condiţionarea şi depozitarea în condiţii optime a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice de cultură, cu valoare totală maximă eligibilă a proiectului de 600.000 lei; investiţii în realizarea de centre de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană în operaţiuni pentru colectarea, sortarea, spălarea, prelucrarea, condiţionarea şi depozitarea în condiţii optime a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură, cu valoarea totală maximă eligibilă a proiectului de 800.000 lei.

Beneficiari ai Programelor de investiţii pot fi persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, grupuri de producători, cooperative agricole, persoane juridice, persoanele juridice care desfăşoară activităţi în agricultură şi/sau industrie alimentară.

Beneficiarii eligibili, indiferent de tipul de investiţie pentru care optează, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să îşi desfăşoare activitatea în zona montană, să acceseze un singur tip de investiţie o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, să nu fi primit sprijin similar prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziţie.

sursa: Agerpres.ro

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<