Sectoare cadastrale: 3,4,5,6,8,9,20,23,24,29

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele   cadastrale nr. 3,4,5,6,8,9,20,23,24,29, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:  26.09.2022

Data de sfârșit a afișării:  24.11.2022

Adresa locului afișării publice: Str.Coșereni nr.1, Sat Vitănești, Comuna Sârbii-Măgura , județul Olt

Repere pentru identificarea locației : în apropierea Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII “Florian Dițuleasa”.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Sârbii-Măgura, Str.Coșereni nr.1, Sat Vitănești, Comuna Sârbii-Măgura, județul Olt, în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare.

Alte indicații utile pentru cei interesați: toți proprietarii și posesorii de imobile din U.A.T. Sârbii-Măgura, să participe la verificarea documentelor tehnice publicate la sediul primăriei

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

 

PRIMAR,

TĂNASE Lucian

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<