ANUNŢ PUBLIC

COMUNA BOBICESTI  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru ″ACTUALIZARE PLAN  URBANISTIC GENERAL COMUNA  BOBICESTI″, judeţul Olt.

Proiectul deciziei şi informaţiile privind posibilul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate în zilele de luni –  vineri între orele 800-1400 , la  sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul Primăriei din comuna Bobicești, sat Bobicești, str. Bobicești, nr. 54, judeţul Olt, precum şi la următoarele adresa de internet http://apmot.anpm.ro.

Comentariile/observaţiile/propunerile publicului se primesc la sediul APM Olt, fax: 0249-423670, e-mail: office@apmot.anpm.ro şi la sediul  Primăriei din comuna Bobicesti, e-mail: primaria@bobicesti.ro;

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<