ANUNŢ PUBLIC

SC  ROMELECTRO  SERV  SRL  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru PLANUL  URBANISTIC ZONAL  pentru obiectivul ″ CONSTRUIRE STATIE DE SORTARE, COMUNA GIUVARASTI, T 7/3, P 33/1, JUD. OLT ″.

Proiectul deciziei şi informaţiile privind posibilul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate în zilele de luni –  vineri între orele 800-1400 la  sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul secundar al SC  ROMELECTRO  SERV  SRL  din  comuna Giuvarasti, T 7/3, P 33/1, jud. Olt, de luni- vineri între orele 800 -1400,  precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro, la secţiunea ″Avizul de mediu″.

Comentariile/observaţiile/propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul APM Olt, fax: 0249-423670, e-mail: office@apmot.anpm.ro şi la sediul secundar al SC  ROMELECTRO  SERV  SRL  din  comuna Giuvarasti, T 7/3, P 33/1, jud. Olt,  e-mail catalingruia28@yahoo.com.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<