Numărul de posturi ocupate în sectorul bugetar a crescut cu 8.976, în a doua jumătate a anului trecut (minister)

Numărul de posturi ocupate în sectorul bugetar a crescut, în perioada iunie-decembrie 2022, cu 8.976, din care 5.194 posturi la nivelul administraţiei publice centrale, respectiv 3.782 posturi la nivelul administraţiei publice locale, potrivit datelor Ministerului Finanţelor, furnizate la solicitarea AGERPRES.

În perioada ianuarie-iunie 2022, numărul de posturi ocupate în sectorul bugetar a crescut cu 4.869 posturi, din care 3.708 posturi la nivelul administraţiei publice centrale şi 1.161 posturi la nivelul administraţiei publice locale.

„Din analiza datelor transmise de ordonatorii principali de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar, în administraţia publică din România, la sfârşitul lunii decembrie 2022 se înregistra un număr total de 1.278.688 posturi ocupate, în creştere cu 13.845 posturi faţă de luna ianuarie 2022”, precizează reprezentanţii MF.

În anul 2022, politica de stabilire a numărului de posturi din sectorul bugetar a fost reglementată de art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea unor acte normative, potrivit cărora numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte de către ordonatorii de credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2022, a fost suspendată ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, cu excepţia posturilor unice, precum şi a posturilor pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor sau examenelor anterior datei de 1 iulie 2022.

Potrivit reprezentanţilor Ministerului de Finanţe, creşterea cu 8.976 a numărului de posturi ocupate în partea a doua a anului a fost determinată în principal de ocuparea posturilor vacante ca urmare a procedurilor de organizare a concursurilor sau examenelor demarate anterior datei de 1 iulie 2022, precum şi de aprobarea organizării de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, potrivit alin. (4) al articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2022.

„Totodată, influenţe suplimentare au fost generate şi de punerea în aplicare a unor reglementări specifice, dintre care exemplificăm: procedura de încadrare pe posturi, prin efectul legii, a promoţiilor de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională; rechemarea în activitate/reîncadrarea, fără concurs, până la încetarea situaţiei care generează un aflux masiv de persoane din Ucraina, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară; angajarea, fără concurs, de asistenţi sociali sau alt personal de specialitate, după caz, în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială de la nivel local şi judeţean şi în cadrul serviciilor sociale în care sunt beneficiari care provin din zona conflictului armat din Ucraina, în funcţie de nevoile acestora, pentru o durată determinată, dar nu mai mult de 3 ani, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina”, precizează reprezentanţii ministerului.

sursa: Agerpres.ro

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

<