9.1 C
Slatina
luni,26 februarie,2024

Ultimele Articole

Aproape 90 milioane de lei pentru impadurirea terenurilor degradate

- Advertisement -

Categoriile de solicitanti eligibili sunt unitatile administrativ-teritoriale, asociatiile de proprietari de terenuri, composesoratele, institutii de invatamant si unitatile de cult – cu conditia sa detina in proprietate sau in administrare terenuri agricole degradate.

Dosarul de finantare al solicitantului (unitate administrativ-teritoriala) trebuie sa cuprinda: cererea de finantare, in original; hotararea consiliului local privind participarea la Program, in copie certificata conform cu originalul de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale; copia certificatului de inregistrare fiscala; certificat de atestare fiscala emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finantare, in original sau copie legalizata; certificat de atestare fiscala emis de directia taxe si impozite locale, valabil la data depunerii cererii de finantare, in original sau copie legalizata; certificat de cazier fiscal eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finantare, in original sau copie legalizata; certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat de Autoritate, valabil la data depunerii cererii de finantare, in baza cererii scrise depuse de solicitant, in original sau copie legalizata; fisa perimetrului de ameliorare, aprobata conform prevederilor legale, in copie certificata conform cu originalul de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale (aceasta trebuie sa fie insotita de: copia schitei perimetrului si declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal, din care sa rezulte ca terenul constituit in perimetru de ameliorare este liber de sarcini, sunt achitate taxele si/sau impozitele aferente, nu face obiectul vreunui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, nu face obiectul vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica si nu este adus ca aport la capitalul social al vreunei societati comerciale); studiul de fezabilitate, insotit de avizul ITRSV.
Pentru informatii suplimentare poate fi consultat Ghidul de finantare publicat pe pagina de internet a AFM, www.afm.ro.

- Advertisement -

Ultimele știri

Nu pierdeți