34.1 C
Slatina
sâmbătă,20 iulie,2024

Ultimele Articole

APIA primeste cereri pentru ajutoarele in sectorul de agricultura ecologica

- Advertisement -

Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau familiale, sau persoane juridice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sunt inregistrati in fiecare an pentru care solicita ajutorul specific in sistemul de agricultura ecologica la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR); detin un contract incheiat cu un organism de inspectie si certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene; detin un document justificativ / certificat de conformitate / master certificat / certificat de confirmare a conversiei emis de organismul de inspectie si certificare cu care a incheiat contractul; se mentin in sistemul de agricultura ecologica pe o perioada de 5 ani; nu au datorii restante la bugetul de stat sau bugetul local; in cazul beneficiarilor din productia vegetala, suprafata agricola in folosinta trebuie sa fie de cel putin 0,30 ha, ocupata cu culturi anuale, culturi perene sau pasuni si fanete permanente.

Beneficiarii pot depune o singura cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploatatie din productia vegetala, fie numai pentru una din speciile din productia animaliera sau pentru o exploatatie din apicultura. in cazul in care beneficiarul exploateaza mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judete, cererea va fi depusa la centrul judetean APIA pe raza caruia se afla suprafata mai mare pentru exploatatiile din domeniul vegetal.
Pentru exploatatiile din domeniul cresterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul judetean APIA pe raza caruia se afla inregistrat sediul social pentru persoane juridice, respectiv domiciliul pentru persoane fizice. Nerespectarea conditiilor de eligibilitate prevazute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, dupa caz, reducerea sau chiar excluderea de la plata, respectiv penalitati sau sanctiuni multianuale. Pentru acest tip de ajutor specific, Romania beneficiaza de fonduri europene de 3.098.000 euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA).

- Advertisement -

Ultimele știri

Nu pierdeți