29.1 C
Slatina
vineri,21 iunie,2024

Ultimele Articole

Ai reabilitat fatada blocului in care locuiesti pe cheltuiala proprie? Poti fi scutit de la impozitul pe cladire

- Advertisement -

De aceste facilitati se pot bucura si proprietarii imobilelor, altele decat blocurile de locuinte, care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie. Scutirea sau reducerea impozitului se pot acorda cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare. Astfel de facilictati pot fi operate pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica, sau, dupa caz, in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011.
Totodata, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau a taxei pe cladiri pe o perioada de 5 ani consecutivi, cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator in care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor, pentru proprietarii care executa lucrari in conditiile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.

Limitele noi pentru cota impozitului

Noile modificari aduse Titlului IX – Impozite si taxe locale stabilesc si limitele valorice intre care consiliile locale pot stabili cota impozitului. Bunaoara, in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local astfel: intre 10 si 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta (fata de 5 si 10%, cat se prevedea inaintea modificarilor), si intre 30 si 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta. Cota impozitului pe cladiri prevazuta mai sus se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25 si 1,50%, inclusiv.

Impozitul pe cladirile cu destinatie turistica

Cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul unui an calendaristic este de minimum 5% din valoarea de inventar a cladirii, potrivit unei noi modificari in Codul Fiscal. Sunt exceptate de la aceasta prevede mentionate structurile care au autorizatie de construire in perioada de valabilitate daca au inceput lucrarile in termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizatiei de construire.
Impozitele pe cladiri si pe terenurile acestora se reduc cu 50% numai pentru acele imobile situate pe litoralul Marii Negre, detinute de persoane juridice si care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o durata de minimum 6 luni in cursul unui an calendaristic. Declararea cladirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este conditionata de inregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.

Taxa hoteliera

Cota taxei hoteliere aplicata la tarifele de cazare este de 1% (fata de 0,5 – 5%) din valoarea totala a cazarii/ tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului si se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Noi modalitati de stabilire a datei dobandirii cladirii

Atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice, pentru cladirile construite potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza: a) pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire, data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor; b) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receptie in termenul prevazut de lege; c) pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis.
Procesul-verbal de receptie se intocmeste la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport de care se stabileste impozitul pe cladiri.
Declararea cladirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele autoritatilor administratiei publice locale reprezinta o obligatie legala a contribuabililor care detin in proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire.

- Advertisement -

Ultimele știri

Nu pierdeți