19.1 C
Slatina
joi,23 mai,2024

Ultimele Articole

Datornicii la bugetul de stat pot beneficia de anularea penalitatilor si a 50% din majorarile de intarziere

- Advertisement -

Potrivit modificarilor operate prin aprobarea Ordinului 2604 pentru aplicarea prevederilor titlului XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii fiscale principale poate deveni daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, administrate sau stabilite de fiecare dintre organele competente, sunt stinse prin plata sau compensare pana la 30 iunie 2012, cu exceptia dobanzilor datorate pana la data stingerii si stabilite prin decizii comunicate dupa aceasta data, pentru care conditia se considera indeplinita daca dobanzile se sting pana la termenul de plata prevazut la art.111 alin. (2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Ordinul defineste exact ce se intelege prin obligatii fiscale principale existente la data de 31august 2011, astfel: obligatii fiscale individualizate prin declaratii depuse de contribuabil pana la data de 31 august 2011 si/sau decizii de impunere emise si comunicate contribuabilului pana la aceasta data, pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala; obligatii fiscale individualizate in inscrisuri care constitue titluri de creanta comunicate contribuabilului pana la 31 august 2011, pentru obligatiile fiscale stabilite de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
Prin dobanzi aferente obligatiilor principale, se intelege si cota de 50% din majorarile de intarziere reprezentand componenta de dobanda a acestora. Majorarile de intarziere pentru care se acorda facilitati sunt cele datorate pentru perioada 01 ianuarie 2006 – 30 iunie 2010. Prin obligatii principale se intelege si sumele reprezentand amenzi exigible, de orice fel, cu exceptia celor pentru care, potrivit legii, este suspendata executarea actului prin care s-a aplicat amenda. Ordinul mai stabileste expres faptul ca de facilitatea amintita nu se poate beneficia daca plata obligatiilor bugetare se face ca urmare a unei popriri sau ca urmare a valorificarii bunurilor sechestrate, declara directorul Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) Olt, stefan Gheorghe.

Termene

Pana la 15 Octombrie 2011, organele competente identifica contribuabilii care, conform evidentelor fiscale, inregistreaza obligatii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si notifica contribuabilii privind posibilitatea acordarii facilitatii. Contribuabilii care nu au fost notificati se pot adresa organelor competente pentru clarificarea situatiei fiscale. Organul competent are obligatia ca, la solicitarea contribuabililor, sa clarifice eventuale neconcordante existente intre evidenta fiscala si evidenta contribuabilului.
in vederea acordarii facilitatii, contribuabilii pot depune o cerere prin care solicita o situatie a obligatiilor de plata exigibile, ce urmeaza a fi stinse. in termen de 5 zile de la data depunerii cererii, organul competent comunica contribuabilului situatia solicitata si intocmeste un borderou provizoriu de scadere din evidenta fiscala a posibilelor debite ce se incadreaza in facilitate. Daca in termen de 10 zile de la comunicarea situatiei, se sting prin plata sau compensare obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, organul competent valideaza borderoul de scadere provizoriu. in termen de 3 zile de la data stingerii obligatiilor, organul de competent va emite o noua decizie privind calculul de accesorii. Daca nu se efectueaza platile in termen de 10 zile sau, dupa caz, in situatia in care nu se sting obligatiile fiscale accesorii in termenul prevazut de lege, se opereaza in evidenta fiscala repunerea obligatiilor fiscale ce au facut obiectul borderoului de scadere provizoriu. Contribuabilul poate relua procedura prin depunerea unei noi cereri ori de cate ori apreciaza ca poate beneficia de facilitatea stabilita de ordonanta, mai spune seful DGFP.

Returnare

Contribuabilii care nu au depus cererea, dar care sting prin plata sau compensare toate obligatiile de plata, solicita acordarea facilitatii prin depunerea unei cereri la organul competent. in acest caz, contribuabilul poate solicita restituirea sumelor care fac obiectul facilitatii.

- Advertisement -

Ultimele știri

Nu pierdeți