7.2 C
Slatina
joi,29 februarie,2024

Ultimele Articole

Contribuabilii care au de incasat bani de la autoritatile contractante pot solicita trecerea sumelor in certificatul fiscal

- Advertisement -

Prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala a fost reglementata posibilitatea organului fiscal de a inscrie in certificatul de atestare fiscala, sumele certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul solicitant le are de incasat de la autoritatile contractante definite potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006.
Astfel, contribuabilii persoane fizice si juridice care au de incasat aceste sume certe, lichide si exigibile si solicita inscrierea in certificatul de atestare fiscala a acestora, vor depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal, odata cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala, documentul eliberat de autoritatile contractante, prin care se certifica cuantumul acestor sume, in original, se arata intr-un comunicat de presa al directorului DGFP Olt, stefan Gheorghe. Potrivit acestuia, documentul emis de autoritatea contractanta va cuprinde, in mod obligatoriu, denumirea autoritatii contractante, data emiterii documentului, numarul si data incheierii contractului intre contribuabil si autoritatea contractanta, sumele, certe, lichide si exigibile datorate pana la data emiterii documentului de catre autoritatea contractanta, defalcate pe fiecare contract in parte, precizarea ca documentul este emis in vederea eliberarii certificatului de atestare fiscala, numele, prenumele, functia si semnatura persoanelor imputernicite ale autoritatii contractante si stampila acesteia.
Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii si trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala.
Cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala se depune la registratura organului fiscal competent, se comunica prin posta cu confirmare de primire sau se poate transmite prin mijloace de transmitere la distanta, insotita de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractanta, dupa caz, mai arata seful DGFP Olt.

- Advertisement -

Ultimele știri

Nu pierdeți