Beneficii pentru angajatorii care incadreaza elevi sau studenti pe perioada vacantei

Diferenta dintre stimulentul financiar lunar acordat pentru incadrarea in munca a elevilor si studentilor si salariul realizat se suporta de angajator din fonduri proprii. Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar este de 60 zile lucratoare intr-un an calendaristic.
Pentru acordarea acestui stimulent financiar, angajatorii trebuie sa incheie cu Agentia Judetena Pentru Ocuparea Fortei de Munca, o conventie in termen de 30 de zile de la data angajarii elevilor si studentilor aflati in perioada vacantelor. in vederea incheierii conventiei angajatorii depun la AJOFM Olt, o cerere insotita de urmatoarele documente:
-tabel nominal cuprinzand elevii si studentii incadrati in munca pe perioada vacantelor;
-adeverinta eliberata de institutia de invatamant prin care se atesta ca persoana are statut de elev sau, dupa caz, de student si urmeaza cursurile intr-o institutie de invatamant de stat sau particular, infiintata potrivit legii, cuprinzand si precizarea expresa a perioadei de vacanta;
-actul de identitate al elevului sau studentului, in copie;
-copia contractului de munca, incheiat cu respectarea conditiilor de varsta si a regimului legal al muncii tinerilor, inregistrat, dupa caz, la Inspectoratul Teritorial de Munca, conform prevederilor legale;
-declaratie pe propria raspundere a angajatorului, din care sa rezulte ca angajatorul nu se regaseste in una dintre situatiile pentru care nu poate beneficia de stimulentul financiar.
Nu beneficiaza de stimulentul financiar angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenti anterior datei de incepere a vacantei stabilita potrivit legii, pentru elevii si studentii respectivi; angajatorii care au beneficiat, pentru elevii si studentii respectivi, de stimulentul financiar prevazut in lege pentru o perioada de 60 zile lucratoare in cursul anului calendaristic.
Pentru informatii suplimentare, angajatorii interesati se pot adresa Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt, Slatina, strada Prelungirea Crisan, nr. 2, telefon 0249/43.85.95.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<