Primăria Slatina, amnistie fiscală pentru persoanele fizice și juridice. Se șterg toate penalitățile

Slătinenii care au acumulat datorii la bugetul local vor fi scutiți de plata penalităților, dacă își achită debitele până pe 15 decembrie. Primarul Slatinei, Emil Moț, a anunțat marţi condițiile în care cei cu datorii, persoane fizice sau juridice, vor putea beneficia de amnistie fiscală.

Primăria municipiului Slatina a supus transparenţei proiectul de hotărâre referitor la acordarea de facilităţi fiscale prin anularea penalităților aferente obligaţiilor fiscale, restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local, precum şi procedura de acordare a anulării accesoriilor. Proiectul poate fi consultat pe pagina de internet a primăriei, www.primariaslatina.ro, la secţiunea «Transparenţă decizională», până pe 9 octombrie 2019, urmând ca supunerea dezbaterii consiliului local să se facă în prima şedinţă de după expirarea acestui termen prevăzut de lege pentru primirea de sugestii şi recomandări.

„Destinatarii reglementării aflate în stadiul de proiect sunt debitorii persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, care la data de 31 decembrie 2018, inclusiv, au obligaţii fiscale principale restante sub un milion de lei, precum şi debitorii persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, unităţi administrativ teritoriale ori instituţii publice, care au obligaţii principale restante, la data de 31 decembrie 2018, de un milion de lei sau mai mari. Nu intră sub incidenţa prevederilor, debitorii care se află în insolvenţă şi nici cei care se află în dizolvare, potrivit prevederilor legale”, a explicat primarul Slatinei, Emil Moț.

Procedura de urmat pentru a beneficia de facilităţile fiscale este prevăzută în anexa la proiectul hotărârii şi presupune ca, după intrarea în vigoare a hotărârii, toţi contribuabilii interesaţi să beneficieze de efectele actului normativ, să notifice organul fiscal, adică Direcţia Generală Economică a Primăriei Slatina, cu privire la intenţia lor, până cel târziu în data de 15 decembrie 2019. „După efectuarea verificărilor de către organul fiscal cu privire la îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea facilităţii şi comunicarea certificatului de atestare fiscală, debitorului, se va dispune ca toate accesoriile care pot face obiectul anulării să se amâne la plată, iar debitorul va formula ulterior o cerere de anulare a accesoriilor. Condiţia pentru soluţionarea favorabilă a cererii este plata, după cum urmează: 1. a tuturor obligaţiilor fiscale principale, restante la 31 decembrie 2018, inclusiv; 2. tuturor obligaţiilor fiscale principale şi accesorii cu termene de plată, cuprinse între 1 ianuarie – 15 decembrie 2019, inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; 3. beneficiază de facilitatea fiscală şi contribuabilii care au efectuat, anterior datei de 31 decembrie 2018, plata tuturor obligaţiilor fiscale principale restante şi care nu mai figurează cu obligaţie principală ci numai cu accesorii”, a explicat edilul.

Cererea de anulare a accesoriilor se face după efectuarea plăţii, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019, inclusiv. „Ar trebui ca oamenii să fie stimulaţi de această amnistie să plătească. Noi am făcut o simulare şi pe partea de persoane fizice, dacă toată lumea îşi plăteşte, ar trebui să recuperăm o sumă de nouă milioane de lei, iar pe partea de persoane juridice, o sumă de trei milioane de lei”, estimează primarul Emil Moț.

Simona Vârban

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<