Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SECU MARIN din Slatina, str. Toamnei, nr. 12, bl. 9, sc. D, ap. 11, judeţul Olt, titular al proiectului ” CONSTRUIRE SKID GPL”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE SKID GPL”, propus a fi amplasat în comuna Curtişoara, sat Dobrotinet, str. Damian Stănoiu, nr. 3 A, judeţul Olt

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, jud. Olt, în zilele de LUNI VINERI, intre orcle 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro (pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului).

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<