ANUNȚ PUBLIC – S.C. AGRIKILTI S.R.L.

Privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

SC AGRIKILTI SRL cu sediul în Comuna Frânceşti, Sat Frânceşti, Str. Principală nr 74, Cladire C9, biroul nr.1, etaj 3, jud. Valcea, punct de lucru Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti, Strada Principală, Nr. 169, Jud. Olt, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea de:

6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte i a porcilor cu capacităţi de

peste:

b) 2000 de curipentm porci de producţie (peste 30kg); Cod CAEN : 0146- creşterea porcffielor, prevăzută în anexa 1 din Legea. nr. 278/2013:

Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită emiterea autorizaţiei integrate de mediu pot fi consultate in timpul programului de lucru, la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt.

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc, în scris, la sediul APM Olt, fax: 0249/423670 sau electronic la următoarea adresa de internet litţp;//gpmot.anprn.ro în termen de 30 zile de la data publicării anunţului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<