De ce cartea de identitate va fi obligatorie de la 12 ani. Termenele de valabilitate pentru noile documente în România

Schimbări majore în ce privește cărțile de identitate. De anul viitor va fi obligatoriu ca toată lumea să aibă buletin de la 12 ani, iar noul act va arăta ca un card bancar și va include un CIP.

Proiectul postat pe pagina Ministerului de Interne precizează că cetățenilor români li se eliberează acte de identitate:

a) începând cu vârsta de 14 ani, până la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate;

b) începând cu vârsta de 12 ani, de la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate.

Prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea temporară de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Carte electronică de identitate, opţional şi înainte de împlinirea vârstei de 12 ani

Opțional, se poate elibera carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 12 ani, la solicitarea unuia dintre părinți, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecției speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinți, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul”.

Care vor fi termenele de valabilitate ale noilor documente:

Cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate se vor elibera cu următoarele termene de valabilitate:

a) de 6 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani;

b) de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;

c) nelimitată, după împlinirea vârstei de 70 de ani.

De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, cetăţenii români pot opta pentru eliberarea unei cărţi electronice de identitate sau a unei cărţi de identitate simple, cu excepţia minorilor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 12 ani, se arată în proiect.

O nouă prevedere introdusă în legislaţie prin acest proiect arată că de la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, aceasta se eliberează cu valabilitate de 3 ani, pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 0 și 12 ani.

De ce carte de identitate de la 12 ani

În nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă, se explică de ce a fost introdusă obligativitatea obţinerii actelor de identitate de la vârsta de 12 ani.

„În contextul în care Regulamentul (UE) 2019/1157 introduce obligativitatea existenței în cadrul cărții electronice de identitate a unui suport de stocare de înaltă securitate, care conține o imagine facială a titularului cărții și două amprente digitale, în modele digitale interoperabile, în temeiul căreia cetățeanul își exercită dreptul la liberă circulație, dar stabilește posibilitatea ca statele membre să poată excepta de la obligativitatea prelevării amprentelor persoanele în vârstă de până la 12 ani, în scopul corelării termenelor impuse potrivit cadrului normativ intern cu termenele impuse de Regulament și pentru a asigura cunoașterea structurii populației, este necesară impunerea obligației de solicitare a actului de identitate de la vârsta de 12 ani, corelativ cu reglementarea posibilității de eliberare a cărții electronice de identitate de la naștere.

Se intenționează ca această obligație să fie impusă odată cu aplicarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2019/1157.

Pentru a nu fi create dificultăți în aplicare au fost stabilite și norme tranzitorii în acest sens prin care se va reglementa obținerea actelor de identitate de către persoanele cu vârsta între 12 și 14 ani la data impunerii obligației”, se arată în nota de fundamentare.

Potrivit informațiilor extrase din RNEP, numărul persoanelor, posibil, afectate este:

Carte electronică de identitate poate fi eliberată chiar de la naştere

Reglementarea posibilității de eliberare a cărții electronice de identitate de la naștere (prin excepție de la regula eliberării actului de identitate începând cu vârsta de 12 ani), are în vedere simplificarea procedurilor pentru exercitarea dreptului la liberă circulație în spațiul UE.

Astfel, opțional, numai la solicitarea părinților/reprezentanților legali, se va putea elibera o carte electronică de identitate, indiferent de vârsta copilului.

„Posibilitatea oferită părinților, de a solicita eliberarea unui act de identitate pentru minorul având vârsta sub 12 ani, nu contravine drepturilor fundamentale conferite de Constituția României, republicată, și se circumscrie prevederilor Codului civil referitoare la exercitarea autorității părintești.

În plus, trebuie precizat faptul că, în prezent, singurul document de identificare al minorului sub 14 ani este certificatul de naștere (însoțit de actul de identitate al unuia dintre părinți), realizat pe suport de hârtie, predispus ușor uzurii/ deteriorării.

În context, considerăm că, în relația cu autoritățile, cetățeanului îi este mai facil să prezinte un act de identitate al copilului, decât certificatul de naștere”, potrivit notei de fundamentare a proiectului.

Sursa: digi24.ro

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<