Declarația unică, depusă de contribuabili până pe 25 mai

Contribuabilii pot depune declarația unică până pe 25 mai, anunță Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt. Formularul se utilizează atât pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019, cât și pentru estimarea obligațiilor datorate pentru anul 2020. Declaraţia poate fi depusă în format de hârtie, dar şi online.

Declarația unică poate fi depusă de persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri sau pierderi din România, din: activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, piscicultură şi silvicultură, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse, cum ar fi câștiguri din transferul de monedă virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanţă.

Declarația unică se depune și de persoanele fizice rezidente care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, precum venituri din activităţi independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare etc.

Potrivit finanțiștilor olteni, declaraţia unică poate fi depusă în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire (data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz n.r.), dar și prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV) şi pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

„Pentru completarea si depunerea declarației unice, contribuabilii pot solicita asistență telefonică, în domeniul fiscal sau IT, la numărul 031.403.91.60, sau la sediul unităților fiscale pentru completarea și depunerea declarației, inclusiv online, utilizând calculatoarele puse la dispoziția contribuabililor în acest scop”, anunţă reprezentanţii AJFP Olt.

Cătălin FIRCOIU

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<