Anunt public privind decizia etapei de încadrare

ENGIE ROMANIA SA cu sediul în Bucureşti, B-dul. Mărăşeşti, nr. 4-6, sector 4, titular al proiectului ” REABILITARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PE STRAZILE: PITEŞTI, CONSTRUCTORULUI, CIREAŞOV, TUNARI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat în Slatina, judetul Olt.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina,Str. Ion Moroşanu, Nr.3, Jud. Olt, în zilele de LUNI – VINERI, intre orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro (pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului).

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.