Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Primăria comunei Şerbăneşti
Sectoare cadastrale: 2, 11

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoare cadastrale nr. 2, 11, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 15.06.2020
Data de sfârșit a afișării: 13.08.2020

Adresa locului afișării publice: str. Dumitru Popovici nr.139, sat Șerbănești, comuna Șerbănești, județul Olt
Repere pentru identificarea locației : în apropierea Secției de Poliție Șerbănești, Căminului Cultural Șerbănești.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Șerbănești, str. Dumitru Popovici nr.139, sat Șerbănești, comuna Șerbănești, județul Olt, în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare.

Alte indicații utile pentru cei interesați: toți proprietarii și posesorii de imobile din U.A.T. Șerbănești, să participe la verificarea documentelor tehnice publicate la sediul primăriei

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.