Inspectorii de muncă verifică condiţiile de lucru ale muncitorilor expuşi unui potenţial risc cauzat de atmosferele explozive

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a demarat în luna iunie o acţiune de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutărie și produse de panificație, nutrețuri pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice, mobilă și stațiile de distribuție a carburanților auto din judeţ.

Controalele se vor desfăşura până în luna noiembrie a acestui an şi au ca obiectiv Creşterea  gradului  de  conştientizare  a  angajatorilor  şi  a  lucrătorilor  în  ceea  ce  priveşte  necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în respectivele societăţi comerciale.

În  activităţile  de  recepţionare,  condiţionare,  conservare,  păstrare  şi  valorificare  a  produselor  agricole, fabricare a pâinii, nutrețuri combinate, băuturi alcoolice, mobilă și stații de distribuție a carburanților auto, riscul cel mai mare este reprezentat de producerea în anumite condiţii a autoaprinderilor şi mai ales, a incendiilor şi exploziilor deosebit de puternice, anunţă inspectorii de muncă.

„În  procesele  tehnologice  care  se  desfăşoară  în  activităţile  din  silozuri,  fabricile  de  pâine  şi  fabricile de producere a nutreţurilor combinate se degajă praf mineral şi praf vegetal. Dacă praful mineral, prin natura sa, are efecte asupra stării de sănătate a lucrătorilor, praful vegetal degajat în procesul de producţie, având dimensiuni foarte mici (microni) şi putere energetică foarte mare, are un aport important în declanşarea unui incendiu sau a unei explozii. Pentru activităţile din întreprinderile de fabricare a mobilei, cel mai grav pericol îl constituie explozivitatea vaporilor  sau  microparticulelor  formate  din  solvenţi  inflamabili  din  compoziţia  lacurilor şi grundurilor,  în amestec cu aerul din mediul de lucru. În staţiile de distribuţie a carburanţilor auto sunt comercializate diferite sortimente de benzină, motorină şi gaz petrolier lichefiat (GPL) auto, precum şi recipiente-butelii, acești carburanţi fiind  produse  petroliere  obţinute  din  prelucrarea  ţiţeiului, extrem de inflamabile şi care formează cu aerul amestecuri explozive”, se arată într-un comunicat de presă remis de ITM Olt.

Sursa citată mai arată că acţiunile de verificare se vor desfăşura în trei etape: realizarea unor sesiuni de informare a angajatorilor asupra riscurilor datorate atmosferelor explozive; verificări prin acțiuni de control la angajatori și dispunerea de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor; verificarea realizării măsurilor dispuse.

Cătălin FIRCOIU

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<