COMUNA GROJDIBODU anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru “PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA GROJDIBODU “, judetul Olt.

Proiectul deciziei şi informatiile privind posibilul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate în zilele de luni – vineri între orele 8°°-14′ , la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi sediul Primăriei din Comuna Grojdibodu, str. Cristache Sălcianu, nr. 112, judeţul Olt , precum şi la următoarea adresa de intemet http://apmot.anpm.ro.

Comentariile/observaţiile/propunerile publicului se primesc la sediul APM Olt, fax: 0249-423670, e-mail: office@apmot.anpm.ro şi la sediul Primăriei din comuna Grojdibodu, e-mail: primaria_grojdibodu@yahoo.com

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<