Cum decurge proba scrisă a examenului de Titularizare în județ

Proba scrisă a concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preunivesitar din acest an se va desfășura miercuri, cu începere de la ora 09:00, iar în județul Olt aceasta are loc în două centre de concurs, respective Colegiul Național „Ion Minulescu” și Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina.

Proba scrisă a examenului de Titularizare se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

În județ, pentru susținerea acestei probe, s-au înscris 497 candidați, 67 dintre ei provenind din promoția curentă. Pentru susținerea probei scrise, candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 08:15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situații speciale pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere. În aceste situații, comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 39 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte2020.edu.ro.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 4 august, la sediul Inspectoratului Școlar Județean, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediul inspectoratului sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediul ISJ Olt și pe site-ul menționat, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în perioada 12 – 14 august.

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2020, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Din totalul celor aproape 500 de candidați care vor susține concursul în Olt, cei mai mulți înscriși sunt la educatori – 136, urmați de cei de la învățători – 73, limba română – 48, educație fizică și sport – 38, matematică – 22, limba engleză – 20 și istorie – 15. Concurența este una foarte mare, având în vedere numărul de catedre titularizabile care este mult mai mic decât numărul candidaților înscriși, adică doar 18 posturi, dintre care cinci în învățământul vocațional artistic, muzică instrumentală – pian, cinci în învățământul special, trei în învățământul postliceal sanitar, două la discipline tehnologice și două de educatoare. Totuși, profesorii mai pot ocupa și un post netitularizabil, fie că este întreg sau fracțiune, numărul total al acestora fiind de 607.   

Cătălin FIRCOIU

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<