Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. COMPLEX BRITANIA, cu sediul în Slatina, str. Tunari, nr. 37, jud. Olt, titular al proiectului SALA FESTIVITATI + PISCINA + FOISOR, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul SALA FESTIVITATI + PISCINA + FOISOR, propus a fi amplasat în comuna Slatioara, satul Slatioara, jud. Olt,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<