COMUNICAT DE PRESA

Prin prezenta SC CORAL IMPEX SRL, avand punct de lucru deschis in Municipiul Slatina, str. Libertatii, nr. 11, bl. GA8B, sc. A, ap. 4, va aduce la cunostinta ca in perioada 05-16 August 2020 se vor executa servicii de dezinsectie pe domeniul public al Municipiului Slatina pentru combaterea tantarilor, in baza contractului de concesiune nr. 11302/25.08.2010 incheiat cu Consiliul Local al Municipiului Slatina – Directia Administrare Patrimoniu privind serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare.

Produsele utilizate pentru tratamentele de dezinsectie – combatere a tantarilor sunt:

Cymina Plus, folosit pentru combaterea insectelor adulte, avand substanta activa cipermetrin si piperonil butoxid;
BIOPREN 50 LML, insecticid pentru combaterea larvelor, avand substanta activa S-metopren.

Suplimentar pot fi utilizate si alte substante avizate de Ministerul Sanatatii. Produsele menţionate se regasesc in Registrul National al produselor biocide avizate pentru profilaxia sanitar umana de Ministerul Sanatatii şi fac parte din grupele Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate.

Actiunea se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordinului 119/2014 si cu recomandarile Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru microbiologie si imunologie Cantacuzino, privind activitatile de dezinsectie la nivel comunitar.

Activitatea de dezinsectie pentru combaterea tantarilor este realizata de catre Consiliul Local al Municipiului Slatina – Directia Administrare Patrimoniu prin SC CORAL IMPEX SRL, cu utilaje portabile si autopurtate, precum si prin mijloace aviochimice, conform contractului de concesionare a serviciului public de deratizare, dezinsecţie, dezinfectie si tratamente fitosanitare în municipiul Slatina.

Personalul implicat in executia serviciilor este calificat in functia de agent D.D.D, in conformitate cu legislatia in vigoare si este dotat cu echipament de protectie corespunzator.

Pentru ca activitatea de dezinsectie sa fie eficienta, aceasta trebuie efectuata in mod unitar, la nivelul intregii localitati, atat pe domeniul public cat si privat.

In acest sens, facem apel catre cetateni, asociatii de locatari/proprietari, agenti economici si institutii publice sa efectueze activitatea de dezinsectie pe proprietati, in cladiri si in subsolul blocurilor, concomitent cu actiunea municipalitatii pe domeniul public.

În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfaşurarea acestei acţiuni, perioada de efectuare a activitatii de dezinsecţie va fi prelungită.

Rugam detinatorii de familii de albine ca in perioada mentionata sa ia toate masurile care se impun in vederea protejarii acestora, in caz contrar Consiliul Local al Municipiului Slatina – Directia Administrare Patrimoniu si SC CORAL IMPEX SRL sunt absolvite de orice responsabilitate.

DIRECTOR GENERAL, ALEXANDRU BADEA

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<