Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. EGGCELLENT BIO FARM S.R.L., cu sediul în Simburesti, sat Tonesti, str. Mare, nr. 62, jud. Olt, titular al proiectului CONSTRUIRE HALA AMBALARE SI DEPOZITARE OUA, BIROURI SI RAMPA ELIMINARE DEJECTII, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE HALA AMBALARE SI DEPOZITARE OUA, BIROURI SI RAMPA ELIIVIINARE DEJECTII, propus a fi amplasat în comuna Simburesti, sat Tonesti, str. Mare, nr. 62, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<