ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

 S.C.  LEOKAP  EDYTRANS S.R.L.  cu sediul social in comuna Gârcov, sat Gârcov, str. Primăriei, nr. 9, camera 2, jud. Olt,  anunța publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului  şi a studiului de evaluare adecvată pentru proiectul: ”INDEPARTAREA MATERIALULUI ALUVIONAR  PENTRU ASIGURAREA SCURGERII OPTIME IN ALBIE  (EXTRAGEREA PIETRISULUI SI NISIPULUI) ”  propus  a fi amplasat în extravilanul com. Giuvarasti, jud. Olt ,in albia râului Olt pe malul drept al râului

Tipul deciziei posibile luate de  Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul şi studiul de evaluare adecvată pot fi consultat la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţ Olt  si la sediul SC  LEOKAP EDYTRANS   din com com. Gârcov, sat Gârcov, str. Primariei, nr.9, camera 2,jud. Olt,   in zilele de luni-vineri, intre orele 800-1400 .

Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc in sala de sedinţe a Primăriei Giuvarasti, in data de 16.11.2020, incepand cu orele 1100 .

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului  Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţ Olt pana la data de 15.11.2020.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<