Ocolul Silvic Caracal, judeţul Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru „Amenajamentul  Silvic al fondului forestier proprietate publică UP I Vlădila, UP II Cezieni și UP III Reșca” pe teritoriul teritoriul comunelor Grădinile, Vlădila, Studina, Scărișoara, Rusănești, Deveselu, Gostavățu, Stoenești, Fărcașele, Fălcoiu, Mărunței, Dobrosloveni, Osica de Jos, Dobrun, Cezieni, Voineasa, Bârza, Șopârlița și Pârșcoveni, județul Olt:  planul  necesită evaluare de mediu şi evaluare adecvată  urmând a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare şi proiectul deciziei etapei de încadrare pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 800– 1400, precum şi la următoarea adresa de internet  http://apmot.anpm.ro

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<