Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. MARIFLOR S.R.L., titular al proiectului “AMPLASARE CONSTRUCTIE PROVIZORIE PE PERIOADA DE 7 ANI CU DESTINATIA — SPALATORIE AUTO DOUA POSTURI SI ORGANIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “AMPLASARE CONSTRUCTIE PROVIZORIE PE PERIOADA DE 7 ANI CU DESTINATIA — SPALATORIE AUTO DOUA POSTURI SI ORGANIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR” propus a fi amplasat în Caracal, str. General Magheru, nr. 44, judeţul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 800– 14″, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii Ia proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<