Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA RUSĂNEȘTI  titular al proiectului „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA RUSĂNEȘTI, SATELE APARȚINĂTOARE RUSĂNEȘTI ȘI JIENI, JUDEȚUL OLT”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA RUSĂNEȘTI, SATELE APARȚINĂTOARE RUSĂNEȘTI ȘI JIENI, JUDEȚUL OLT”, propus a fi amplasat în comuna Rusănești, județul Olt,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<