Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA BUCINISU titular al proiectului „ALIMENTARE CU GAZE NATURALE IN COMUNA BUCINISU, JUDETUL OLT”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ALIMENTARE CU GAZE NATURALE IN COMUNA BUCINISU, JUDETUL OLT”, propus a fi amplasat în comuna Bucinisu, judeţul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 900-14°°, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM OLT.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<