I. Administratorul unic al SC Oltlibris SA, cu sediul in Slatina, str.Ec.Teodoroiu nr.2, bl.V23,  parter, jud.Olt, inmatriculata la O.R.C. sub nr. J28/527/1991, CIF RO1515960, in temeiul art.117 din Legea nr.31 / 1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGA)  inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 29.01.2021, considerata data de referinta, pentru data de 25.02.2021, la ora 10 ºº, la sediul Societatii din Slatina, str. Ec.Teodoroiu nr.2, bl.V23, parter, jud.Olt .

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990,republicata, cea de-a doua Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 26.02.2021, la ora 10ºº , la sediul Societatii din Slatina, str.Ec.Teodoroiu nr.2, bl.V23, parter,jud.Olt .

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1.   Aprobarea Raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2020.

2.   Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic pentru anul 2020.

3.   Aprobarea situatiilor finaciare pentru anul 2020 pe baza Rapoartelor prezentate de administratorul unic si de auditorul financiar

4.   Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

5.   Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorului unic pentru anul 2021.

6.   Aprobarea imputernicirii domnului Floreanu Gheorghe pentru efectuarea formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la O.R.C. Olt.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) la data de 25.02.2021 ora 12ºº la sediul societatii din Slatina, str.Ec.Todoroiu nr.2, bl.V23, parter, jud.Olt, la care pot participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 29.01.2021, considerata data de referintă.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990,republi-cata, cea de-a doua Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 26.02.2021, la ora 12ºº , la sediul Societatii din Slatina, str.Ec.Teodoroiu nr.2, bl.V23, parter, jud.Olt.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:              

1. Aprobarea reevaluarii Patrimoniului societatii la 31.12.2020.

 2. Aprobarea structurii actionariatului inscris in Registrul Actionarilor societatii SC OLTLIBRIS SA la sfarsitul zilei de 29.01.2021, emis de Depozitarul Central SA Bucuresti.

3. Aprobarea imputernicirii domnului Floreanu Gheorghe pentru efectuarea formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la O.R.C. Olt.

                                                            Administrator unic

                                                           Floreanu Gheorghe

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<