Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC AGRIKILTI SRL  titular al proiectului MODERNIZAREA FERMEI DE PORCI APATINAND SC AGRIKILTI SRL  PENTRU CRESTEREA BIOSECURITATII IN  VEDEREA PREVENIRII RASPANDIRII PESTEI PORCINE AFRICANE PRIN: CONSTRUIRE HALA IGIENIZARE AUTO, CAMERA UV, DEZINFECTOR RUTIER, REPARATII IMPREJMUIRE TEREN, AMPLASARE UTILAJE, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:

MODERNIZAREA FERMEI DE PORCI APATINAND SC AGRIKILTI SRL  PENTRU CREȘTEREA BIOSECURITATII IN  VEDEREA PREVENIRII RĂSPÂNDIRII PESTEI PORCINE AFRICANE PRIN: CONSTRUIRE HALA IGIENIZARE AUTO, CAMERA UV, DEZINFECTOR RUTIER, REPARAȚII ÎMPREJMUIRE TEREN, AMPLASARE UTILAJE propus a fi amplasat în comuna Ipotesti,  str. Principala, nr. 169, judetul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 800– 1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10  zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<